Tilbake til data og personvern

Personvernerklæring

Personvernregler

Hos Academic Work bryr vi oss om å beskytte din personlige integritet. For å sikre at personopplysningene vi samler inn behandles på en ansvarlig og sikker måte, jobber vi aktivt med databeskyttelsesproblemer. På denne siden kan du lære mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har i henhold til gjeldende personvernregler. Hvis du har spørsmål om vårt personvernarbeid eller behandlingen av dataene dine, er du alltid velkommen til å kontakte oss på privacy@academicwork.no.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?

Academic Work vil samle inn personopplysninger om deg innenfor rammen av tjenestene vi tilbyr. Innsamling og etterfølgende behandling av dine data er nødvendig for formålene som er angitt nedenfor.

Jobbsøknad

Når du søker jobb på Academic Work, kan vi behandle følgende informasjon om deg:

 • Navn og kontaktinformasjon
 • Lastede dokumenter, som CV og personlig brev
 • Utdanning, arbeidserfaring og andre ferdigheter
 • Intervju notater
 • Informasjon knyttet til vår evaluering av deg som kandidat til stillingen
 • Testresultater

Hvis du bruker funksjonen "Søk med Facebook / LinkedIn" samler vi automatisk inn navnet ditt, e-postadressen og profilbildet ditt fra din sosiale mediekonto.

Behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet og under rekrutteringsprosessen er basert på ditt samtykke. Siden du har muligheten til å melde i fra om at du har blitt diskriminert i rekrutteringen, vil vi beholde all informasjon relatert til søknaden din i opptil 24 måneder, basert på Academic Works legitime interesse. Etter det blir all informasjon slettet (så lenge du ikke har bedt om at vi oppbevarer informasjonen din for fremtidige jobbmuligheter).

Fremtidige jobbmuligheter

Når du søker jobb ved Academic Work, har du muligheten til å be om at vi oppbevarer informasjonen din for fremtidige jobbmuligheter. Vi vil deretter oppbevare informasjonen din i kandidatdatabasen vår og kontakte deg hvis en ny jobbmulighet oppstår. For dette formålet kan vi behandle følgende informasjon om deg:

 • Navn og kontaktinformasjon
 • Lastede dokumenter, som CV og personlig brev
 • Utdanning, arbeidserfaring og andre ferdigheter
 • Intervju notater
 • Informasjon knyttet til vår evaluering av deg som kandidat til stillingen
 • Testresultater
 • Referanser

Hvis du bruker funksjonen "Søk med Facebook / LinkedIn" samler vi automatisk inn navnet ditt, e-postadressen og profilbildet ditt fra din sosiale mediekonto.

Behandlingen av dine personlige data for dette formålet er basert på ditt samtykke. Vi oppbevarer informasjonen din for dette formålet i opptil 24 måneder. Etter det blir du spurt om du fortsatt vil at vi skal beholde informasjonen din før vi sletter den.

Connect

Du kan skape en forbindelse med rekrutterere fra Academic Work ved å bruke “Connect” -funksjonen. Med denne funksjonen abonnerer du på fremtidige stillinger og vil bli varslet når vi legger ut en ny jobb innen ditt interesseområde.

For dette formålet kan vi behandle følgende informasjon om deg:

 • Navn og kontaktinformasjon
 • Interessante områder
 • Lastede dokumenter, som CV og personlig brev

Hvis du bruker funksjonen "Søk med Facebook / LinkedIn" samler vi automatisk inn navnet ditt, e-postadressen og profilbildet ditt fra din sosiale mediekonto.

Behandlingen av dine personlige data for dette formålet er basert på ditt samtykke. Vi oppbevarer informasjonen din for dette formålet i opptil 24 måneder. Etter det blir du spurt om du fortsatt vil at vi skal beholde informasjonen din før vi sletter den.

Utsendinger fra undersøkelsen - Net Promoter Score

Etter at en rekrutteringsprosess er avsluttet, sender vi ut en undersøkelse for å spørre deg om din erfaring og tilfredshet med hvordan prosessen ble gjennomført. Dette for å utvikle og forbedre vår rekrutteringsprosess. For dette formålet vil vi behandle følgende informasjon om deg:

 • Navn og kontaktinformasjon
 • Undersøkelsessvar

Behandlingen av dine personopplysninger for dette formålet er basert på legitim interesse fra Academic Works. Vi oppbevarer informasjonen din for dette formålet i opptil 24 måneder.

Hvordan får vi tilgang til dine personlige data?

Det meste av personopplysningene som vi lagrer om deg, er data du har gitt oss selv når du søker jobb på Academic Work.

Hvem vil vi dele dine personlige data med?

I noen tilfeller kan vi dele dine personlige data med eksterne parter. Dette kan for eksempel være leverandører eller myndigheter som vi er underlagt en juridisk forpliktelse til å gi viss informasjon. Når vi deler dine personopplysninger med en ekstern part, vil det bare være for de formålene dataene ble samlet inn for. Vi vil alltid ta de nødvendige forholdsregler for å sikre at den eksterne parten behandler dataene dine på en riktig og sikker måte, for eksempel ved å inngå bindende avtaler med våre leverandører.

Personopplysningene dine kan deles med følgende eksterne parter:

Enheter i Academic Work - Noen ganger kan vi dele informasjonen din med andre enheter i selskapet vår. For eksempel kan dette skje under en rekrutteringsprosess når den andre enheten tilbyr tjenester som kan resultere i behandling av dine data på våre vegne.

Leverandører - Vi kan noen ganger dele dine personlige data med leverandørene våre, for eksempel IT-leverandører for lagring og driftsadministrasjon, leverandører av markedsføringsverktøy, rekrutteringsverktøy og personlighetstester.

Myndigheter - Hvis det kreves av nasjonal eller internasjonal lovgivning, kan det hende vi må dele dine personopplysninger med myndigheter.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for mer detaljert informasjon om hvilke eksterne parter vi deler dine personlige data med.

Hvor behandler vi personopplysningene dine?

Vi gjør alltid vårt beste for å sikre at dine personlige data ikke blir lagret eller på annen måte behandlet i land utenfor EU / EØS. Hvis personopplysningene dine overføres til land utenfor EU / EØS, vil vi bruke de nødvendige garantiene for å sikre at personopplysningene dine blir behandlet på en måte som er i samsvar med gjeldende personvernbestemmelser, slik som passende garantier for overføringen. Hvis du ønsker en kopi av beskyttelsestiltakene som brukes, eller hvis du ønsker mer informasjon om hvor dine personopplysninger blir behandlet, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Hvilke rettigheter har du?

Gjeldende personvernregler gir deg en rekke rettigheter når personopplysningene dine behandles. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av disse rettighetene. Hvilke rettigheter du har, kan variere, avhengig av hvilket formål vi behandler dataene for.

Rett til å trekke tilbake samtykke - Når vår rett til å behandle dine personlige data er basert på ditt samtykke, har du alltid rett til å trekke tilbake samtykket ditt. Den enkleste måten å gjøre dette på er ved å kontakte privacy@academicwork.no.

Rett til innsyn - Hvis Academic Work behandler personopplysningene dine, har du rett til å be om en bekreftelse på dette og motta informasjon om behandlingen. Du har også rett til å be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg uten kostnad.

Rett til rettelse - I noen tilfeller har du rett til å be Akademic Work om å rette opp dine data som du anser er uriktige eller ufullstendige.

Rett til å protestere - I noen tilfeller har du rett til å motsette deg Academic Works behandling av dine personlige data, for eksempel når det gjelder direkte markedsføring. I alle tilfeller der vi behandler dine personopplysninger basert på vår legitime interesse, har du muligheten til å motsette deg behandlingen. Hvis du motsetter deg det, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine.

Rett til begrensning - I noen tilfeller har du rett til å be om at Academic Work begrenser behandlingen av dine personlige data, for eksempel i tilfeller der du bestrider at dataene vi behandler om deg er riktige. Du kan i slike tilfeller be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger i løpet av den tiden det tar for oss å verifisere korrekte data. I disse tilfellene har vi bare lov til å behandle dataene dine med din godkjenning, med unntak av at akademisk arbeid bestemmer, hevder eller forsvarer juridiske krav for å beskytte andres rett eller for å beskytte en viktig offentlig interesse.

Rett til sletting - I noen tilfeller har du rett til å be Academic Work om å slette dine personlige data. Denne retten gjelder i følgende tilfeller:

 • Hvis dataene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for.
 • Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, og vi ikke trenger å beholde dataene dine til andre formål, for eksempel på grunn av juridiske forpliktelser.
 • Hvis du motsetter deg behandling basert på legitime interesser og årsaken til innsigelsen veier tyngre enn vår interesse.
 • Hvis du motsetter oss behandlingen av dataene dine for direkte markedsføringsformål, og vi ikke trenger å behandle dataene dine for andre formål.
 • Hvis dine personopplysninger blir behandlet på en ulovlig måte.
 • Hvis dine personlige data må slettes på grunn av juridiske forpliktelser.

Vær oppmerksom på at det kan være en forpliktelse for oss å lagre dine personlige data uansett, for eksempel på grunn av en avtale med deg eller på grunn av juridiske forpliktelser. I slike tilfeller vil vi bare behandle personopplysningene dine for dette formålet.

Rett til dataportabilitet - I tilfeller der vi behandler dine personlige data med ditt samtykke, eller for å oppfylle en avtale med deg, har du rett til å motta dine personlige data som du har gitt oss i et strukturert format.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, er du alltid velkommen til å kontakte oss via kontaktinformasjonen nedenfor. Hvis du ikke er fornøyd med hvordan Academic Work behandler personopplysningene dine, har du alltid rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, Datatilsynet. 

Informasjonskapsler (Cookies)

For mer informasjon om bruk av informasjonskapsler fra Academic Work, se vår policy for informasjonskapsler.

Endringer i personverninformasjonen vår

Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i denne personverninformasjonsteksten. Den siste versjonen vil alltid være tilgjengelig på nettstedet vårt. Når det gjøres mer omfattende oppdateringer (for eksempel endringer i formålet som vi behandler informasjonen til eller endringer angående hvilke personlige data vi behandler om deg), vil vi sende ut en ny versjon av informasjonsteksten til e-postadressen du har gitt oss.

Kontakt oss

Behandlingsansvarlig for denne behandlingen av personopplysninger er Academic Work Norge.

Vi følger gjeldende europeisk og norsk databeskyttelseslovgivning og har et engasjert personvernteam som aktivt arbeider med spørsmål om databeskyttelse for å sikre at vi behandler dataene dine på en ansvarlig og sikker måte. Våre nasjonale databeskyttelsesspesialister svarer gjerne på spørsmål du måtte ha, og du er alltid i stand til å kontakte oss på privacy@academicwork.no.

Academic Work Norge, Nydalsveien 33, 0484 Oslo, Telefon: 23 00 90 70

For direkte kontakt med vår databeskyttelsesansvarlige kontakt: DPO@academicwork.no

Jobber du allerede i Academic Work Norge?

Bli med oss i rekrutteringen og finn din neste kollega.

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor