CSR og miljø i Academic Work

Det er viktig å ta ansvar for vår påvirkning på samfunnet og miljøet rundt oss. Vi har valgt å fokusere en stor del av vårt sosiale engasjement på Response Network, en organisasjon som opererer i Sør-Zambia.   Vi jobber målrettet med å redusere vår klimapåvirkning ved å ha en miljømessig tenkemåte i alle prosesser og i det daglige arbeidet.

We want to be successful in business, but also do good and have a positive impact on both people and the planet. We have high ambitions regarding sustainability and are strongly committed to be a role model within the area.

Johan Skarborg CEO, AW Group

Tenk grønt

I vårt miljøarbeid har vi valgt å satse på klimasmart innkjøp, transport, energisparende tiltak og kildesortering, da det i hovedsak er på disse områdene vi har størst påvirkning på miljøet. Vi jobber kontinuerlig med våre miljømål, som vi følger opp og evaluerer to ganger i året. Du kan lese mer om miljømålene i bærekraftsrapporten vår.

Vi følger naturligvis gjeldende miljølovgivning samt krav og standarder på miljøområdet, men vi har også som mål å overgå disse kravene. Vi er sertifisert etter ISO 14001. Vi må være en rollemodell for våre ansatte, eiere, myndigheter, kunder, konsulenter, kandidater, leverandører og andre interessenter når det gjelder miljøspørsmål og bærekraft.

Økonomisk og sosialt ansvar

Vårt engasjement og arbeid med samfunnsansvar gjennomsyrer vårt daglige arbeid. Vi tar økonomisk ansvar ved å følge både etiske og juridiske retningslinjer når vi utfører virksomheten vår. Delvis med hensyn til valg av underleverandører, men også ved å drive en sikker økonomisk virksomhet som kan gi utbytte til våre aksjonærer. Samfunnsansvar omfatter blant annet å sikre at medarbeiderne våre er fornøyde og velfungerende samt unngå alle former for diskriminering på arbeidsplassen. 

Vårt engasjement i Zambia

Siden 2004 har vi donert én prosent av overskuddet til skoleprosjekter i Zambia. Vi kaller dette One Percent Movement. Over tid har dette bidratt til bygging av mer enn 50 skoler, og gitt skolegang til titusenvis av barn i Sør-Zambia. Sammen med organisasjonen Response Network sponser vi de lokale landsbyene rundt Livingstone med materialer som murstein, mørtel og vindusglass. På sin side er det landsbyboerne selv som driver prosjektene og bygger skolen sin, som fungerer som hjelp til selvhjelp.

 

Nydalsveien 33
0484 Oslo Veibeskrivelse careers@academicwork.no +47 23 00 90 70 Vis side

Trondheim

Nedre Bakklandet 58C
7014 Trondheim Veibeskrivelse careers@academicwork.no +47 23 00 90 70 Vis side

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor