CSR og miljø i Academic Work

People & Planet


For oss er det viktig å ta ansvar for hvordan vi påvirker samfunnet og miljøet rundt oss. Vi har valgt å fokusere en stor del av vårt sosiale engasjement på Response Network, en organisasjon som opererer i Sør-Zambia. I tillegg jobber vi aktivt med vårt miljøarbeid og økonomiske ansvar. Når det kommer til vårt miljøarbeid, jobber vi proaktivt for å minimere klimapåvirkningen vår ved å ha både en miljøvennlig tankegang i prosessene og det daglige arbeidet. Les mer om vårt samfunnsansvar og miljøarbeid nedenfor.

Vi vil være et forbilde

I vårt miljøarbeid har vi valgt å satse på klimasmart innkjøp, transport, energisparende tiltak og kildesortering, da det i hovedsak er på disse områdene vi har størst påvirkning på miljøet. Vi jobber kontinuerlig med våre miljømål, som vi følger opp og evaluerer to ganger i året. Du kan lese mer om miljømålene i bærekraftsrapporten vår.

Vi følger naturligvis gjeldende miljølovgivning samt krav og standarder på miljøområdet, men vi har også som mål å overgå disse kravene. Vi er sertifisert etter ISO 14001. Vi må være en rollemodell for våre ansatte, eiere, myndigheter, kunder, konsulenter, kandidater, leverandører og andre interessenter når det gjelder miljøspørsmål og bærekraft.

We want to be successful in business, but also do good and have a positive impact on both people and the planet. We have high ambitions regarding sustainability and are strongly committed to be a role model within the area.

Johan Skarborg CEO, AW Group

Vårt miljøarbeid i praksis


  • Vi benytter oss helst av kollektivtransport, om mulig, til og fra møter.

  • Vi gjennomfører møter med våre kolleger i andre land eller byer digitalt, i stedet for å fly.

  • Vi stiller strenge krav til våre leverandører om at produktene vi kjøper er bærekraftige og produsert under gode arbeidsforhold.

  • De siste årene har vi lykkes med å redusere papirforbruket vårt til tross for at vi blir flere ansatte, ved blant annet å sende fakturaer kun elektronisk.

  • Alle ansatte må gjennomføre et kurs hvor de lærer om våre miljø- og CSR-tiltak.

Vi klimakompanserer

Å ta ansvar for planeten vår er en viktig del av å drive en virksomhet. På samme måte som vi kompenserer våre ansatte for arbeidet de gjør, må vi også kompensere for avtrykkene vi legger på miljøet. Vi jobber med å kartlegge hvordan virksomheten vår påvirker miljøet – og selv om vi ikke har alle dataene for å forstå dette fullt ut, har vi begynt å kompensere for klimautslippene vi har oversikt over. Klimakompensasjon er en selvfølge for oss, og vi jobber aktivt for å tenke grønt. Les mer om miljøarbeidet vårt i bærekraftsrapporten!

Bærekraftsrapporten 2020

Vårt engasjement i Zambia

Siden 2004 har vi donert én prosent av overskuddet til skoleprosjekter i Zambia. Vi kaller dette One Percent Movement. Over tid har dette bidratt til bygging av mer enn 50 skoler, og gitt skolegang til titusenvis av barn i Sør-Zambia. Sammen med organisasjonen Response Network sponser vi de lokale landsbyene rundt Livingstone med materialer som murstein, mørtel og vindusglass. På sin side er det landsbyboerne selv som driver prosjektene og bygger skolen sin, som fungerer som hjelp til selvhjelp.

 

Økonomisk og sosialt ansvar

Vårt engasjement og arbeid med samfunnsansvar gjennomsyrer vårt daglige arbeid. Vi tar økonomisk ansvar ved å følge både etiske og juridiske retningslinjer når vi utfører virksomheten vår. Delvis med hensyn til valg av underleverandører, men også ved å drive en sikker økonomisk virksomhet som kan gi utbytte til våre aksjonærer. Samfunnsansvar omfatter blant annet å sikre at medarbeiderne våre er fornøyde og velfungerende samt unngå alle former for diskriminering på arbeidsplassen. 

Nydalsveien 33
0484 Oslo Veibeskrivelse careers@academicwork.no +47 23 00 90 70 Vis side

Trondheim

Nedre Bakklandet 58C
7014 Trondheim Veibeskrivelse careers@academicwork.no +47 23 00 90 70 Vis side

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor